Avgifter och inkomst

Din inkomst påverkar avgiften för barnomsorgen. Var därför noga med att alltid meddela aktuell inkomst.

Inkomstanmälan

Eftersom din inkomst påverkar barnomsorgsavgiften behöver du varje år göra en inkomstanmälan oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. Registrera eller ändra inkomst gör du i e-tjänsten för förskola och skola.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år eftersom du abonnerar på en plats tills du säger upp den. Det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid ledigheter. 

Beräkna barnomsorgsavgift

Du kan simulera barnomsorgsavgift för att ta reda på hur mycket du ska betala: Beräkna avgift

Maxtaxa

I Skövde kommun gäller maxtaxa. Det innebär att det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du ska betala för barnomsorgen. Du betalar maxtaxa (högsta avgift) om hushållets sammanlagda bruttoinkomster är 56 250 kr eller mer per måndad (gäller 2024).

Barnomsorgstaxa från och med 1 januari 2024

Förskolebarn 

                                                

Procent av
bruttoinkomst          

Högsta avgift
kr/mån                      

Barn ett 3,0 % 1 688
Barn två 2,0 % 1 125
Barn tre 1,0 % 563

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov 

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån  

Barn ett 2,0 % 1 125
Barn två 1,0 % 563
Barn tre 1,0 % 563

 

Plats under lov och studiedagar   

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån      

Barn ett 1,0 % 563
Barn två 0,5 % 282
Barn tre 0,5 % 282