Hitta förskola

I Skövde kommun finns en väl utbyggd barnomsorg med förskolor som har specialavdelningar för olika behov. Här får barnet möjlighet att lära och utvecklas, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Det finns både kommunala och fristående förskolor att välja mellan.

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.

I dokumentet "I vilket område ligger förskolan?" kan du se vilka förskolor som tillhör ett visst geografiskt område. En hjälp för dig som ska söka barnomsorg via e-tjänsten för förskola och skola.

Förskolor i Skövde kommun43