Regler för förskola och fritidshem i Skövde kommun

I nedanstående folder kan du läsa om reglerna för barnomsorgen/skolbarnomsorgen i Skövde kommun. Foldern finns även översatt till engelska.

Regler för förskola och fritidshem i Skövde kommun

Rules for preschools and day recreation centres in the Municipality of Skövde