Utökad vistelsetid

Möjlighet finns för vårdnadshavare att ansöka om utökad vistelsetid i förskola eller fritidshem om behov finns av det.

Vårdnadshavare som är föräldralediga eller har barn med särskilda behov kan ansöka om utökad vistelsetid. Även vårdnadshavare med behov av utökad tid på grund av familjens situation i övrigt kan ansöka om utökad vistelsetid.  

Ansökningsblankett hittar du här.

Handlingar som styrker behovet av utökad tid kan komma att begäras in. 

Ta del av kommunens riktlinjer för vistelsetid i förskola och fritidshem under "Dokument".