Om vuxenutbildningen

Vår verksamhet präglas av flexibilitet. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer med utgångspunkt i varje individs behov och förutsättningar för att studera.

Vuxenutbildning Skövdes verksamhet ska förmedla kunskaper och stödja elever och studeranden så att de kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen hos oss ska också kunna främja den personliga utvecklingen och möjliggöra fortsatta studier. Vår verksamhet omfattar komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare, komvux på gymnasial nivå - både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar, komvux som anpassad utbildning samt en lång rad utbildningar och kurser på yrkeshögskolenivå.

Vuxenutbildning Skövde är en del av Skövde kommun. Kommunstyrelsen är vår politiska nämnd. Vuxenutbildning Skövde ingår i en avdelning tillsammans med kommunens två arbetsmarknadsenheter.

Ett brett och djupt utbildningsutbud för vuxna

  • Komvux på gymnasial nivå – både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar 
  • Komvux på grundläggande nivå - teoretiska kurser
  • Lärlingsutbildning för vuxna
  • Lärvux – komvux som anpassad utbildning för vuxna
  • Neutral och kostnadsfri studie- och karriärvägledning 
  • Prövning och validering
  • Samhällsorientering för nyanlända 
  • Svenska för invandrare
  • Skövde Yrkeshögskola – eftergymnasiala program och kurser skräddarsydda ihop med anställande arbetsliv – är en del av Vuxenutbildning Skövde
  • Uppdragsutbildning

 

Nära samarbete i Skaraborg 

De 15 kommunerna i Skaraborg har genom ett samverkansavtal beslutat att i ett nätverk samarbeta kring vuxenutbildning. Nätverkets syfte fokuserar på stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet. 

En viktig del av samarbetet är yrkesutbildning Skaraborg.

Här finns vi

Vi på Vuxenutbildning Skövde

Våra styrdokument

Samarbete med företag och organisationer

Vår värdegrund

Arbeta hos oss