För dig som studerar på vuxenutbildningen

Här kan du som redan är elev/studerande på Vuxenutbildning Skövde och Skövde Yrkeshögskola hitta övergripande information som rör dina studier.