Introduktionsmöten för Gymnasiekurser inom samhällskunskap och övriga

Introduktioner på plats på skolan sker på Wennerbers gata 2.

Entreprenörskap Tisdag 13 augusti
Blandad studieform  Kl: 14.00 - Sal F309
  Pernilla Simonsbacka
Historia 1a1 Tisdag 13 augusti
Närdistans  Kl: 17.00 - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Historia 1b  Onsdag 14 augusti
Blandad studieform Kl: 10.15 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Hållbart samhällsbyggande Tisdag 13 augusti
Blandad studieform  Kl: 08.30 - TEAMS 
  Klicka här för att ansluta 
   Mikael Magnusson
Internationella relationer Tisdag 13 augusti
Närdistans Kl: 09.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Michaela Jonsson
Religion  1 Tisdag 14 augusti
Närdistans Kl: 12.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Michaela Jonsson
Samhällskunskap 1a1  Torsdag 15 augusti
Blandad studieform   Kl: 13.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Samhällskunskap 1b Torsdag 15 augusti
Blandad studieform  Kl: 13.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Samhällskunskap 2 Torsdag 15 augusti
Blandad studieform  Kl: 13.00 TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Programmering 1  Torsdag 15 augusti 
Närundervisning  Kl: 13.00 - Sal F214 
  Colin Myers
Webbutveckling 1 Onsdag 14 augusti
Närundervisning  Kl: 10.15 - Sal F214
  Colin Myers