Introduktionsmöten för Gymnasiekurser inom samhällskunskap och övriga

Introduktioner på plats på skolan sker på Wennerbersgata 2.

Historia 1a2 Onsdag 27/3
Närdistans  Kl: 17.30 - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Historia 1b Onsdag 27/3
Blandad studieform Kl: 10.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Historia 2a & 3 Onsdag 3/4
Närdistans Kl: 10.30
  Klicka här för att ansluta
  Anna Hansson
Internationella relationer Onsdag 27/3
Närdistans Kl: 09.15 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Michaela Jonsson
Religion  1 Torsdag 28/3
Närdistans Kl: 12.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Michaela Jonsson
Religion 2 Torsdag 4/4
Närdistans Kl: 16.30 - TEAMS
  Klicka här för att delta
  Michaela Jonsson
Samhällskunskap 1a2 Tisdag 26/3
Blandad studieform   Kl: 08.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Samhällskunskap 1b  Tisdag 26/3
Blandad studieform  Kl: 08.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson
Samhällskunskap 2 Tisdag 26/3
Blandad studieform  Kl: 14.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mikael Magnusson