Introduktionstider gymnasiekurser - Språk

Introduktioner på plats på skolan (SAL) sker på Wennerbersgata 2.

Engelska 5 Tisdag 26/3
Närdistans Kl 17.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Ingbritt Fransson
Engelska 6 Tisdag 26/3
Blandad studieform Kl 16.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Maria Fritsche
Engelska 7 Genomförs mot NTI
NTI NTI kontaktar dig vid kursstart
   
Svenska 1 Torsdag 28/3
Blandad studieform Kl 14.30 - Sal 008
  Helene Brandshage
Svenska 2 Torsdag 28/3
Närdistans Kl 17.30 - Sal 208
  Lena Grynge
Svenska 3 Onsdag 3/4
Blandad studieform Kl 12.30  - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Michaela Jonsson
Svenska som andraspråk 1 Onsdag 27/3
Blandad studieform Kl 10.30 - Sal 307
  Margareta Rifai
Svenska som andraspråk 2 Tisdag 26/3
Blandad studieform Kl 18.30 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Mina Aharbil Persson
Svenska som andraspråk 3 Måndag 25/3
Blandad studieform Kl 16.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Anne-Marie Lyckman