Introduktionsmöten för gymnasiekurser i matematik och naturvetenskap

Introduktioner på plats på skolan sker på Wennerbergsgata 2 .

Biologi 2 Tisdag 16/1
Närundervisning  Kl: 12.30 - Sal 309
  Susanna Andersson
Fysik 2 Torsdag 18/1
Närundervisning   Kl: 12.15 - Sal 309
  Elias Mourad
Kemi 2 Tisdag 16/1
Närundervisning  Kl: 13.30 - Sal 309
  Susanna Andersson
Matematik 1 a,b, c  Tisdag 16/1
Närundervisning Kl: 10.15 -  Sal 307
  Niklas Widell
Matematik 1 a,b, c  Måndag 15/1 
Nädistans Kl 17.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Per-Ola Dahmm
Matematik 2 a Tisdag 16/1
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal 308
  Per Ola Dahmm
Matematik 2 b,c Tisdag 16/1
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal 309
  Elias Mourad
Matematik 2 a,b,c Måndag 15/1 
Närdistans Kl 17.00 - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta
  Niklas Widell
Matematik 3 b,c Måndag 15/1
Närundervisning Kl: 14.30 - Sal 207
  Susanna Andersson
Matematik 3 b,c  Måndag 15/1 
Närdistans  Kl: 17.00  - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta 
  Susanna Andersson 
Matematik 4 , 5 Måndag 15/1 
Närdistans  Kl: 17.00 - Sal 309
  Elias Mourad
Naturkunskap 1a1 Onsdag 17/1 
Blandad studieform Kl: 15.30 - Sal 211
  Svatava Nigutova
Naturkunskap 1b Onsdag 17/1
Blandad studieform Kl: 15.30 - sal 211
  Svatava Nigutova
Naturkunskap 2  Genomförs mot NTI
 NTI  NTI kontaktar dig vid kursstart