Introduktionsmöten för gymnasiekurser i matematik och naturvetenskap

Introduktioner på plats på skolan sker på Wennerbergsgata 2 .

Biologi 1 Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 12.30 - Sal F 305
  Susanna Andersson
Fysik 1a Torsdag 15 augusti
Närundervisning Kl: 12.30 - Sal F312
  Elias Mourad
Kemi 1 Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 15.00 - Sal F305
  Susanna Andersson
Matematik 1 a,b, c  Måndag 12 augusti
Nädistans Kl: 17.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Per-Ola Dahmm
Matematik 1a,b,c Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal F303
  Niklas Widell
Matematik 2 a,b,c Måndag 12 augusti
Närdistans Kl 17.00 - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta
  Niklas Widell
Matematik 2a Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal F304
  Per Ola Dahmm
Matematik 2b, c Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal F305
  Susanna Andersson
Matematik 3 b,c  Måndag 12 augusti
Närdistans  Kl: 17.00  - TEAMS: 
  Klicka här för att ansluta 
  Susanna Andersson 
Matematik 3b, c Tisdag 13 augusti
Närundervisning Kl: 10.15 - Sal F 312
  Elias Mourad
Matematik 4 , 5 Måndag 12 augusti
Närdistans  Kl: 17.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Elias Mourad
Naturkunskap 1a1 & 1b Tisdag 13 augusti
Blandad studieform Kl: 12.30 - Sal F 304
  Svatava Nigutova
Naturkunskap 2  Onsdag 14 augusti
Närdistans Kl: 17.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta 
  Svatava Nigutova