Introduktionstider för grundläggande nivå

Här hittar du de första introduktionsmötet i kurserna, i den här studieformen förekommer både lektioner på plats i skolan samt i Teams. Alla träffar på plats är på Wennerbergsgata 2

OBS! Kursbok får du låna av läraren.

Engelska delkurs 1 & 2 Måndag  25/3
Blandad studieform Kl: 13.00 - Sal 015
   Mina Aharbil Persson
Engelska delkurs 3 Onsdag 27/3
Blandad studieform Kl: 10.00 - Sal 012 
  Ingbritt Fransson
Engelska delkurs 4 Tisdag 26/3 
Blandad studieform Kl: 18.00 - TEAMS
  Klicka här för att ansluta
  Maria Fritsche 
Matematik delkurs 1 -4 Tisdag 26/3
Närundervisning Kl: 13.00 - Sal 308 
  Elias Mourad, Per Ola Dahmm 
Matematik delkurs 2-4 Måndag 25/3
Närdistans Kl: 15.30 - Sal 308 
  Per Ola Dahmm 
Svenska delkurs 1- 4 Tisdag 26/3
Närundervisning Kl: 10.30 - Sal: 162b (SOL)
  Lena Grynge
Svenska som andraspråk delkurs 1 Tisdag 26/3
Blandad studieform Kl: 10.30 - Sal 012
  Margareta Rifai, Ardita Rushiti
Svenska som andraspråk delkurs 2 Onsdag 27/3 
Närundervisning Kl: 10.00 - Sal 010 
  Ardita Rushiti
Svenska som andraspråk delkurs 2 Torsdag 28/3
Närdistans Kl: 18.00 - Sal 010 
   Ardita Rushiti
Svenska som andraspråk delkurs 3 Måndag 25/3
Närundervisning Kl: 10.30 - Sal 010
  Mina Aharbil Persson 
Svenska som andraspråk delkurs 3 Tisdag 26/3 
Närdistans  Kl: 18.00 - Sal 012 
  Helene Brandshage
Svenska som andraspråk delkurs 4 Onsdag 27/3 
Närundervisning Kl: 08.30 - Sal 307 
  Margareta Rifai 
Svenska som andraspråk delkurs 4 Tisdag 26/3 
Närdistans Kl: 16.00 - TEAMS 
  Klicka här för att ansluta
  Anne-Marie Lyckman