Lerdala idag

På Billingens västra sluttning ligger tätorten Lerdala. Bebyggelsen i Lerdala består nästan enbart av villor. Tätorten ligger naturskönt i ett kamélandskap i Valleområdet och ligger helt respektive delvis inom riksintresse för friluftsliv och naturvård.

I Lerdala finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år). I dag bor ca 400 personer i Lerdala. Nära skolan finns ett elbelyst motionsspår. Strax söder om samhället finns en idrottsplats och golfbana. Cirka två km utanför Lerdala ligger Flämsjön med stor badplats, minigolf, hotell och andra friluftsaktiviteter. En annan sjö, Lången, ligger cirka fyra km österut.

Nulägesbild för Lerdala

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Lerdala i samverkan mellan medborgare i Lerdala och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Lerdala.

Datum