Skövde Science City

Framtidens stadsdel

mariesjö

Läs mer om Science City Skövde

Skövde Science City i dag

I centrala Skövde håller framtidens stadsdel på att växa fram – Skövde Science City. Här ska man kunna leva och bo i en hållbar miljö och samtidigt ha nära till både jobbet och stadens puls. Men hur kommer Skövde Science City se ut i framtiden? Vad ska byggas och för vem?

Per Uhlin, husarkitekt, och Åsa Setterby Modeus, landskapsarkitekt, som just nu jobbar i projektet ger sin bild av visionen.

-  Mariesjö har ett fantastiskt läge nära både Skövde centrum, högskolan, Boulognerskogen och resecentrum. Här finns förutsättningar för att skapa en levande stadsdel med nära till allt man behöver för ett gott och hållbart liv, säger Per.

Per och kollegorna på Fredblad arkitekter jobbar just nu med att ta fram underlag till detaljplanen för Tegelbruket 5. Den kommer innehålla framför allt kontor och verksamhetslokaler.

- Det finns väldigt många praktiska frågor som måste utredas tidigt för att det som byggs ska kunna fungera på ett bra sätt. Men vi arbetar också med gestaltning – hur byggnaderna ska se ut, säger Per.

Varierat uttryck på husen

Husen kommer ha ett väldigt varierat uttryck, vilket är något man eftersträvar. Bottenvåningarna blir omsorgsfullt utformade både vad gäller material och detaljer.

- Vi försöker få med oss så mycket som möjligt från stadsmiljöer som vi vet att många människor uppskattar, och då är det till stor del variation, material och omsorgen om detaljer som är viktigt, säger Per.

Höga ambitioner för gestaltning och utformning av allmän plats

Något annat som blir unikt för Skövde Science City är de allmänna platserna, alltså de gemensamma vistelseytorna, där det finns väldigt höga ambitioner för design och utformning av till exempel torg, gator och stråk.  

Åsa och hennes kollegor som arbetar på Mareld landskapsarkitekter har varit med och tagit fram ett kvalitetsprogram för området. De jobbar nu tillsammans med Skövde kommun med gestaltningsprogram för både kunskapsstråket och kvartersstaden.

- Kunskapsstråket kommer att ha en viktig roll i stadsdelen, både som mötesplats och som en yta för olika aktiviteter, säger Åsa.

I den nya stadsdelen finns det utrymme för stora privata gårdar inom kvartersstaden. Här vill man skapa känslan av rum där man exempelvis kan leka, vila och umgås i både stora och små grupper. De gemensamma och allmänna ytorna är lite mindre och här jobbar man istället med mycket grönytor. Det är viktigt att man i den täta stadsmiljön även skapar oaser för barn med lek på gårdarna.

- En stadsmiljö som fungerar bra för barn fungerar bra för alla. Små detaljer som återkommer och inspirerar till lek och rörelse skapar igenkänning och ger identitet till området, säger Åsa.

Även inslag av konst kan ha en mycket stor betydelse för miljön och då för alla åldrar.

Butiker och service

När det gäller butiker så har man tänkt att koncentrera dem längs Bangårdsgatan så att det blir en levande gata. Här tänker man också att det ska finnas parkeringar både för bilar men framför allt för cyklar.  

- När det gäller butiker och service så tror vi att det blir ungefär samma utbud som i Skövde centrum, åtminstone på längre sikt. Mariesjö kommer att innehålla både bostäder och många arbetsplatser och då finns det behov av restauranger, caféer och småbutiker, säger Per.

En hållbar stadsdel

Skövde Science City ska vara en hållbar stadsdel. Här ska man kunna leva ett gott liv utan att försämra för framtida generationer.

-  Man brukar dela upp begreppet i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det låter kanske enkelt men leder till väldigt många frågor. Transporter, parkering, energi, byggmaterial och utemiljö är några områden som vi fördjupar oss inom, säger Per.

Det är mycket fokus på att planera för en så låg energiförbrukning som möjligt. Även återvinning, smart sophantering och återbruk är viktigt. Man vill också kunna klimatanpassa för till exempel regnvatten och skyfall samt skapa förutsättningar för biologisk mångfald med mycket grönska och stora grönytor. Det är viktigt att försöka skapa flexibilitet så att det går att ställa om till ny teknik i framtiden. 

Visionen med området

Visionen är att framför allt skapa de bästa förutsättningarna för att man både ska kunna bo och arbeta här.

- Området ligger redan väldigt centralt och nära resecentrum, men inom Mariesjö ska det mesta finnas som man behöver i vardagen i form av service, barnomsorg, kultur, utemiljö med mera, säger Per.

-  Vi vill också skapa uterum där man kan mötas och umgås. Kvalitativa livsmiljöer där social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och som är flexibla över tid - uterum som är trygga, trivsamma och som erbjuder olika funktioner i den nära vardagsmiljön, säger Åsa.

Bygga för framtiden

Vad som är viktigt att tänka på när man bygger och planerar nya stadsdelar inför framtiden menar Per och Åsa är en riktig 10 000-kronorsfråga.

-  Att med inlevelse föreställa sig vad som kommer vara viktigt för de som kommer att använda de miljöer som vi utformar är det vi arbetar med varje dag. Det är ju allt mellan himmel och jord – från att det ska vara tryggt och säkert till att människor ska ha möjlighet att förverkliga sig själva och verkligen njuta av livet, säger Per.

- Att planera och skapa möjligheter för det vi inte vet ska komma, som exempelvis ny forskning och ny utveckling är det svåraste men kanske också det viktigaste, avslutar Åsa.