Ulvåker

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed Västra stambanan. På denna sida hittar du mer information om Ulvåker.

Ulvåker

Läs mer om Ulvåker

Ulvåker idag

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed Västra stambanan. Det ligger strax öster om Stöpen med pendlingsavstånd till Skövde tätort. I dag bor ca 250 personer i Ulvåker. Ett par kilometer utanför Ulvåker ligger idrottsplatsen Åbrovallen där det finns fina fotbollsplaner och en innefotbollshall

Företag och föreningsliv

Företag

Vill du starta företag i Ulvåker? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar.  Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till föreningsregister.

 

Driver du en förening i Ulvåker eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.