Tidan idag

Idag bor cirka 950 personer i Tidan. Bebyggelsen består till största delen av villor, men här finns även grupphus och flerbostadshus. I Tidans glesbygd (församlingarna Vad, Flistad och Götlunda) bor ytterligare cirka 840 personer.

I tätorten finns förskola, fritidshem, grundskola, vårdcentral samt Solgårdens äldreboende. Samhället har en idrottsplats och ett tempererat friluftsbad, Tidanbadet.

Det finns ett bra serviceutbud med livsmedelsaffär samt några butiker, kafé, pizzeria, antikvarisk bokhandel och bensinstation. Tidan har ett rikt föreningsliv.

Ån Tidan rinner genom samhället. Cirka fem kilometer utanför Tidan ligger fågelsjön Östen.

Nulägesbild för Tidan

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Tidan i samverkan mellan medborgare i Tidan och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Tidan.

Datum