Timmersdala idag

Idag har Timmersdala tätort cirka 860 invånare och bebyggelsen domineras av villor, men även några flerbostadshus finns i orten. Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder AB planerar att bygga flerbostadshus i centrala Timmersdala.

Timmersdala fungerar som en serviceort för kringliggande tätorter och är utpekad som centralort för den nordvästra kommundelen enligt Skövde kommuns översiktsplan. Det finns en livsmedelsaffär med post och kassaärenden, bensinstation och en deltidsbrandkår. I tätorten finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) samt Billingsdals äldre­boende. Det finns också ett bibliotek som fungerar som skolbibliotek. Det finns även distriktsläkarmottagning.

Ortens näringsliv med Elos Medtech i spetsen har stor betydelse och bidrar till arbetsinpendling. I nordöstra delen av tätorten finns en idrottsplats och en mindre skidbacke och på Timmersdalavallen finns ett elbelyst motionsspår. Samtliga ovanstående platser fungerar som naturliga mötesplatser.

Timmersdala äldreboende har 40 lägenheter, varav 19 är för personer med demenssjukdom. En träffpunkt finns för dagliga aktiviteter. I samarbete med skolan på orten erbjuds äldre att äta gemensamma målti­der i social samvaro. På träffpunkten anordnas fritidsaktiviteter för de boen­de samt för pensionärer i omgivningen. Via arbetsmark­nadsenheten finns en så kallad träffpunktsbuss som kostnadsfritt kör pensionärer till och från träffpunkter­na. Aktiviteterna och tillgången till bussresor är mycket uppskattade och stärker livskvaliteten.

Nulägesbild för Timmersdala

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Timmersdala i samverkan mellan medborgare i Timmersdala och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Timmersdala.

Datum