Turistinformation

Väring är omgivet av jordbruksbygd, odlingslandskap och kulturbygd. Här finns rikt med fornlämningar (bland annat gravfält, gravhögar, stensättningar och fornåker). Vallby Sörgården, som ligger norr om Väring, är Skaraborgs enda kulturreservat. Norr om Värings tätort ligger två riksintressen för kulturmiljöskydd. Dessa kulturminnesskydd omfattar flera gravplatser och boplatser från stenålder fram till järnåldern. Väster om Värings tätort är landskapet flackt och uppodlat.

 

Öster om stambanan är landskapet mer kuperat och täckt av skog- och mossmarker. I nordväst ligger sjön Östen som är känd för sitt rika fågelliv. Sjön Östen är skyddad genom naturreservat och en väldigt populär fiskesjö som ligger endast cirka 5 km från Värings tätort. I Östen tillåts inga motordrivna fordon, vilket gör miljön väldig unik då området runt vattnet är mycket tyst och stilla. I närhet till Väring finns också flera populära badsjöar, såsom Örlen, Viken och Vristulven

 

I vår naturguide kan du läsa mer om Värings natursköna platser.

 

För fler turisttips kan du kika på Next Skövdes webbplats eller besöka Skövde Turistcenter.

Datum