Väring idag

I Väring finns förskola, fritidsverksamhet och grundskola (ålder 6-12 år). Cirka 1 km söder om samhället, intill väg 200, finns en "24 sju snabbköp" och en bensinstation. Närmaste bemannade livsmedelsbutik ligger i Tidan, en mil norrut. Sydost om samhället ligger idrottsplatsen. Västra stambanan passerar genom samhället.

Väring ligger cirka 15 km norr om Skövde och är omgiven av jordbrukslandskap och ett rikt kulturlandskap. I närhet till Väring ligger orter som Ulvåker ( 6 km), Stöpen (10 km ) och Tidan ( 8 km). Väring har också närhet till flera närliggande tätorter utanför Skövde kommun. Avståndet till Töreboda är cirka 25 km, till Mariestad är det cirka 30 km och till Tibro cirka 20 km. Västra stambanan (Stockholm – Göteborg) passerar genom tätorten. Värings tätort ligger tätt samlat runt stambanan, då Väring under 1930-50 talen växte fram som ett karaktäristiskt stationssamhälle..

Nulägesbild för Väring

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Väring i samverkan mellan medborgare i Väring och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Väring.

Datum