Igelstorp

Igelstorp är en av Skövdes tätorter och ligger enbart cirka 8 km öster om centralorten. På denna sida hittar du mer information om Igelstorp.

Igelstorp

Läs mer om Igelstorp

Igelstorp idag

Det moderna Igelstorp tog form under 1960- och 1970-talet och under den perioden ökade invånarantalet kraftigt, för att idag ha stabiliserats kring cirka 680 personer. I södra delen av orten, intill fotbollsplanen, finns nya tomter att tillgå för nybyggnation av villor. Bebyggelsen i Igelstorp består till största delen av villor. I samhället finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) och i tätortens södra del ligger en fotbollsplan.

Företag och föreningsliv

Företag

Vill du starta företag i Igelstorp? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar. Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till föreningsregister.

 

Driver du en förening i Igelstorp eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.