Företag och föreningsliv

Företag

Lerdalas nära läge till kringliggande större städer, samt dess natursköna lugn och stora aktivitesutbud, gör orten till en särdeles plats för företagsetablering. Idag finns ett utbud av småföretagare på orten som, tillsammans med invånarnas stora engagemang, kan utvecklas till ett ännu större nätverk.

Vill du starta företag i Lerdala? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.


Största företagen i Lerdala

Lerdala skola och förskola
Snickarjonas i Lerdala
Logos AB
Turessons El AB
Run-Trä AB
Lerdala IF
Mark och Grävtjänst Skaraborg
Cycle Mode AB

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar. Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till  företagsregister.

 

Driver du en förening i Lerdala eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.