Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Timmersdala

Timmersdala

Timmersdala tätort har ca 840 invånare. Bebyggelsen i Timmersdala domineras av villor, men även några flerbostadshus finns på orten. Till Timmersdalas glesbygd (församlingarna Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala) räknas cirka 1 500 invånare.

Timmersdala har funktionen av att vara en central tätort för kringliggande kommundel. I tätorten finns en livsmedelsaffär med postservice, förskola, fritidshem och grundskola (6-12 år) samt Billingsdals äldreboende. Tätorten har även en distriktsläkarmottagning. I nordöstra delen av tätorten finns en idrottsplats och mindre skidbacke. Timmersdalavallen har ett elbelyst motionsspår.

Vid sjön Lången finns en mindre badplats cirka två  kilometer från samhället. Cirka sju kilometer utanför Timmersdala ligger också sjön Vristulven med stor badplats.

Här hittar du mer om tätortsutvecklingen i Timmersdala.

Snabbfakta


Busshållplats Ja
Grundskola Ja (6-12 år)
Förskola Ja
Livsmedelsbutik Ja