Ritningsarkiv

Välkommen till bygglovsnämndens ritningsarkiv!

I det digitala ritningsarkiv kan du ta del av över 600 000 bygglovsritningar från 1850-2022.
Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter.

Det är endast avslutade och arkiverade ärenden som du kan söka efter.
Finns inte ritningarna? maila: samhallsbyggnad@skovde.se

Så här söker du i ritningsarkivet

När du söker i "Ritningsarkivet" (länk till höger) måste du veta din fastighetsbeteckning. För att få reda på din fastighetsbeteckning gå via (länken till höger) till "Skövdekartan". Med förstorningsglaset i kartans vänstra kant söker du din adress och får en svarslista med adress och fastighetsbeteckning. Skövdekartan öppnas i eget fönster. Stäng kartfönstret och gå till länken "Ritningsarkivet" och sök på fastighetsbeteckningen.

För att kunna skriva ut ritningen på papper eller spara ner den på din dator gör du så här:

1. Markera den aktuella ritningen i listan.
2. Tryck på knappen "Hämta originalbild".
3. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator.


 Finns inte de handlingar du söker i ritningsarkivet?
maila samhallsbyggnad@skovde.se

Ange då aktuell fastighetsbeteckning, eller dom du har ett diarienummer samt var så specifik som möjligt med vilka ritningar/handlingar du önskar begära ut.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut enligt nedan. Skövde kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på 15-22 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior.