Ritningsarkiv

Välkommen till bygglovsnämndens ritningsarkiv!

I det digitala ritningsarkiv kan du ta del av över 600 000 bygglovsritningar från 1850-2022.

Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter.

Det är endast avslutade och arkiverade ärenden som du kan söka efter.
Finns inte ritningarna? maila: samhallsbyggnad@skovde.se

Så här söker du i ritningsarkivet

När du söker i "Ritningsarkivet" (länk till höger) måste du veta din fastighetsbeteckning. För att få reda på din fastighetsbeteckning gå via (länken till höger) till "Skövdekartan". Med förstorningsglaset i kartans vänstra kant söker du din adress och får en svarslista med adress och fastighetsbeteckning. Skövdekartan öppnas i eget fönster. Stäng kartfönstret och gå till länken "Ritningsarkivet" och sök på fastighetsbeteckningen.

För att kunna skriva ut ritningen på papper eller spara ner den på din dator gör du så här:

1. Markera den aktuella ritningen i listan.
2. Tryck på knappen "Hämta originalbild".
3. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator.


 Finns inte de handlingar du söker i ritningsarkivet?
maila samhallsbyggnad@skovde.se

Ange då aktuell fastighetsbeteckning, eller om du har ett diarienummer samt var så specifik som möjligt med vilka ritningar/handlingar du önskar begära ut.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar (inte ritningar och kartor)

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut enligt nedan. Skövde kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på 15-22 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior.

Kopia A4/A3
1-9 sidor Gratis
10 sidor 50 kr
11 och därpå följande sidor 2 kr/ st

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar till exempel ritningar och kartor

Avgiften gäller kopia från såväl papper eller digitalt.


Kopia

A4 A3 A2 A1 A0
Per kopia, utskrift på papper, sv/v Se tabell ovan Se tabell ovan 15 kr 30 kr 60 kr
Per kopia, utskrift på papper, färg 5 kr 10 kr 20 kr 40 kr 80 kr

Per fil från digitalt arkiv (pdf, tiff)

Kopia 1-9 gratis, 10 sidor 150 kr, 11 och därpå följande kopior per styck.

10 kr  10 kr 10 kr 10 kr 10 kr

 

För mer info: Läs vidare i Avgifter för kopior av allmänna handlingar.