E-tjänster - Bygglov

Här kan du se vilka e-tjänster vi har på bygglovenheten.

För att komma till våra e-tjänsterna eller blanketter:

Länk till självservice


Nedan kan du se vilka e-tjänster som finns. Klicka på länken till självservice för att komma till själva e-tjänsterna.

Bygglovsansökningar

Bygglovsansökan - finns som blankett

Bygglov - Ny skylt

Bygglov - Utvändig ändring

Bygglov - Inglasad altan/uterum

Anmälan

Anmälan - Attefall - finns som blankett

Anmälan - Eldstad

Övriga ansökningar

Förhandsbesked - finns som blankett

Strandskyddsdispens

Rivningslov