Funkismusikal

Det här är kursen för dig som älskar stå på scen!

Vi kommer tillsammans jobba med sång, dans och teater. 
I början av terminen utforskar vi olika sätt att uttrycka oss med röst och rörelse. 
Målet är att arbeta fram ett musikalnummer.

Vi erbjuder tre grupper.
Grupperna är indelade efter ålder. 
Kursen är för dig som är mellan 7 och 19 år. 

Denna kurs är för dig med funktionsnedsättning. 
Kursen anpassas så gott det går för att möta dina behov. 
Stödpersoner är välkomna att vara med.

Välkommen till Kulturskolan i Skövde!
Kulturskolan erbjuder olika kurser för barn med funktionsnedsättning. 
Mer information hittar du på på Kulturskolans sida. 
Klicka här för att komma till Kulturskolan.