Skylt med text kavelbro

Innebandy

När: 
Onsdagar

19.00-20.30

Söndagar
14.00-15.00 Idrottsskolan
15.00-16.15 Grupp 2
16.15-18.00 Grupp 1

Plats: 
Kavelbrohallen

Anmälan:
Du som redan är med i innebandylaget behöver inte anmäla dig.

Ring till Peter om du är ny eller om du har några frågor.
Telefonnummer: 0704-44 56 29

Arrangör:
Skövde Parasportförening, Studiefrämjandet och Skövde kommun. 

Kontakt: 
Mer information hittar du på Skövde Parasportförenings hemsida.