Ansökan om anslag

Skövde kommun får statsbidrag för finskt förvaltningsområde, för att kunna tillgodose de särskilda rättigheter som den sverigefinska nationella minoriteten har inom förvaltningsområdet. 

Statsbidraget till kommuner ska användas i samråd med minoriteterna och ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller anlita tolk.

Möjliga användningsområden är bland annat:  

  • dialog och samråd med minoriteter
  • kartläggning
  • informationsinsatser och översättningar
  • organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, t ex inom förskola och äldreomsorg
  • kultur- och språkinsatser
  • synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t ex skyltning
  • initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material
  • del av personalkostnader
  • handlingsplan


Kommunens sektorer och avdelningar och även föreningar har möjlighet att ansöka om anslag för verksamhet som exempelvis främjar det finska språket och den finska kulturen i Skövde kommun. Ansökan görs via e-tjänsten "Ansökan om anslag från finskt förvaltningsområde/Suomen kielen hallintoalueen määrärahojen hakemus".

Ansökan kommer först att behandlas vid sverigefinska referensgruppens möte och därefter fattas beslut av styrgruppen för finskt förvaltningsområde. Referensgruppen och styrgruppen har möten 4 gånger per år och ansökningar behandlas löpande.