Högtidsdagar för de nationella minoriteterna

På www.minoritet.se finns korta animationer om de nationella minoriteternas högtidsdagar.

Synliggörandet av de nationella minoriteternas högtidsdagar bidrar till att uppmärksamma minoriteternas historia i Sverige och att deras kulturer och språk är en del av Sveriges gemensamma kulturarv.

På www.minoritet.se kan du hitta länkar till korta animationer om de nationella minoriteternas högtidsdagar: Högtidsdagar

www.minoritet.se är skapad av Sametinget efter ett regeringsuppdrag 2010.

Bild: www.minoritet.se