Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett sätt att samla in synpunkter från dig som nyttjar kommunens tjänster inom vård och omsorg.

Vi vill ha en nära dialog med er som använder våra tjänster och vår service. Genom att vi får ta del av vad ni tycker kan vi enklare utveckla och anpassa verksamheterna. 

Aktuella undersökningar hittar du under dokument.