Inspelningar av kommunfullmäktige

Vi vill göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa en ökad delaktighet genom att livesända kommunfullmäktiges sammanträden.

Du får ökad insyn och kan välja att se hela sammanträdet eller bara ett specifikt ärende, när i tiden det passar dig bäst. Sammanträdena direktsänds och dagen efter läggs även ett register in över ärenden, då kan du välja att bara se enskilda delar.

Webb-tv sändningarna produceras av Öppna kanalen. Det går också att begära äldre inspelningar från dem. Du hittar deras webbplats under "Länkar".

Undertexterna genereras av en ai-motor och är därför inte 100% korrekt alla gånger. Vi hoppas ändå att textningen fyller sin funktion och att ni kan ha överseende de gånger motorn väljer fel ord och/eller genererar stavfel.