Brottsförebyggande rådet i Skövde 2010-2014

Är en samverkan mellan Skövde kommun, Polismyndigheten och företrädare för näringsliv och idéella organisationer i Skövde.

 Syftet är att verka för att förebygga brott, främst den sk vardagsbrottsligheten - inbrott, skadegörelse, klotter, bil- och cykelstölder, snatterier och stöld i butik, misshandel mm.
 
I rådet ingår företrädare för:
 • Kommunstyrelsen
 • Polismyndigheten
 • Socialtjänst
 • Skola och gymnasium
 • Företagarna i Skövde
 • Svensk Handel
 • Fastighetsägarna
 • Brottsofferjouren
 • Sveriges Restaurang & Hotellföretagare
 • Kommunens drogförebyggare
 • Fritidskontoret

Rådet är underställt kommunstyrelsen. En överenskommelse om samverkan med polismyndigheten  tas fram varje år med syfte att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Överenskommelsen för 2015 prioriterar följande områden:

 • Brott begångna av och mot ungdomar
 • Våld i offentliga miljöer
 • Skadegörelse
 • handelsrelaterade brott