Folkhälsorådet 2010-2014

Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt samverkansorgan där politiker från kommun och hälso- och sjukvård med gemensamma resurser arbetar för att främja en god hälsa för kommunens invånare. Ramarna för ansvar och samverkan styrs av ett avtal mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Östra Skaraborg.
 
I Skövde leds Folkhälsorådet av Ulla-Britt Hagström (FP), vice ordförande är Lars-Erik Lindh (S), hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg. Övriga politiker från kommunen är Gunvor Kvick (C) och Helena Dahlström (S) samt från hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Wackelin (M). 
 
Rådet har till uppgift att:
  • utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt  och prioriterat utvecklingsområde 
  • arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet
  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna  
  • utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
  • ha tydliga mål för folkhälsoarbetet
  • styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunens ledningssystem
  • utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället
  • följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
  • ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.