flicka

Barn- och ungdomspolitiskt program

Vision Skövde 2040 slår fast att i Skövde är varje människa viktig och ska kunna växa på sina villkor. För att nå visionen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv behöver vi se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare.

Barn och ungdomar är inte bara framtidens vuxna – de är redan idag rättighetsbärare och viktiga deltagare i utvecklingen av Skövde. Att barn och ungdomar har rättvisa och jämlika förutsättningar samt att deras egna perspektiv vägs in är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Genom barn- och ungdomspolitiskt program förstärker och tydliggör Skövde riktningen för det långsiktiga arbetet med att förverkliga Vision Skövde 2040.

Nytt barn- och ungdomspolitiskt program för Skövde kommun väntas tas av Skövde kommunfullmäktige i november 2023. Du hittar det tidigare barn- och ungdomspolitiska programmet under fliken "Filer".