SPLASH-pengar

Är du under 25 år och har en idé som du vill förverkliga? Då kan du ansöka om SPLASH-pengar!

SPLASH-pengar är pengar du som ungdom i Skövde kan ansöka om för att genomföra en aktivitet eller ett projekt för unga i Skövde. Tidigare projekt som har fått pengar från SPLASH har varit bland annat festivaler, föreläsningar och LAN. 

Vill du skicka in en ansökan? Börja med att kontakta någon av kommunens fritidsgårdar eller mötesplatser för unga! Personalen kan hjälpa dig med både ansökan och genomförandet av din aktivitet eller ditt projekt. Du hittar kontaktuppgifter till respektive fritidsgård här

Villkor för att få SPLASH-medel:

  • Det ska vara av ungdomar för ungdomar.
  • Det ska anordnas i Skövde kommun.
  • Det ska vara drogfritt.
  • Ej vinstsyfte.
  • Stödet anpassas helt till projeketets storlek.
  • Föreningar som får kommunala bidrag för sin verksamhet får ej söka.


Stödet anpassas helt till projektets/aktivitetens storlek, men du/ni kan som mest ansökan om 10 000 kr. Föreningar kan inte söka SPLASH-pengar.

Projektets namn:
Kontaktperson:
Mobilnummer:
Mejladress:
Jag/vi som söker heter:
Vilken fritidsgård/ mötesplats har ni varit i kontakt med?
Vem i personalen pratade ni med på fritidsgården/ mötesplatsen?
Vad vill ni göra? (Kort beskrivning)
Hur vill ni genomföra projektet/aktiviteten?
Vilka ska delta i projektet/aktiviteten? Hur många?
När ska ni starta arbetet? Och när ska projektet/aktiviteten genomföras?
Budget: Vad kan ni få pengar ifrån? (intäkter) Vad måste ni betala för? (utgifter)