Funktionsnedsättning

Alla som bor i Skövde kommun ska ha möjligheten att
klara av sin vardag och kunna vara med i aktiviteter.


Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp 

i din vardag kan du har rätt till hjälp av kommunen.

Om du vill ansöka om hjälp eller vill veta mer 
kan du kontakta en handläggare.
 

Det gör du genom att ringa till kommunens växel
och fråga efter en handläggare.
Telefonnumret dit är 0500 49 80 00.