Entré till Stadshuset

Kommun och politik

Kommunen har hand om mycket av
samhällsservicen som finns i Skövde.
Som till exempel skola samt socialtjänst
och barnomsorg och äldreomsorg.

Det är politiska partier som bestämmer i Skövde.
Moderaterna och Kristdemokraterna samt
Socialdemokraterna bestämmer år 2022 till 2026.