Cykelväg med cyklister och bil som kör bredvid.

Trafik och infrastruktur

Trafik- och infrastruktursystemet
i Skövde ska uppfylla
Skövdebornas behov.
Vägarna ska vara säkra och
det ska kännas tryggt och
trivsamt i staden.

När Skövde växer är det viktigt att
det är enkelt för människorna att
ta sig fram på ett hållbart sätt.
Till exempel med cykel.