Juni 2023

VALE Clothing AB Designa och marknadsföra kläder och accessoarer samt försäljning .
Skövde mark, exploatering och utveckling AB Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess.
Svitzer Mäkleri AB Förmedling av villor, fritidshus, bostadsrätter, kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk m.m. 
Verdant Investment Group AB Äga och förvalta bolag och andra tillgångar inom energiproduktion samt bedriva konsultverksamhet inom fossilfri energi.
DR Invest Skövde AB Äga och förvalta aktier i dotterbolag, fastigheter, konsultverksamhet inom bygg- och anläggning.
Vallgrens Salonger AB Café och restaurangverksamhet, konferenser och event.
Kåkind Vakt AB Säkerhetsverksamhet bestående av rådgivning och förmedling av tjänster åt företag avseende ordningshållning, förmedling av konsultation av säkerhetslösningar.
Solskyddsshoppen Sverige AB Försäljning av solskyddsprodukter och kringutrustning.
Barwich W - Commerce Detaljhandel över internet av heminredning, hemelektronik, kläder m.m.
The tree of neurology limited UK ilial Filialen ska bedriva konsult- och bemanningsverksamhet inom neurologi, behandlingar med injektioner för att förebygga huvudvärk och andra smärttillstånd och träning för att förebygga neurologiska sjukdomar.
5A Invest AB Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag.
SiMaVeMa AB Kapitalförvaltning.
Kullabolet Björnfot AB Redovisning, ekonomiska konsultation samt handel med kläder, inredning och matvaror.
VTF AB Musikproduktion, marknadsföring, arrangör av konserter samt försäljning av mark.
Newera energy AB Verksamhet inom engergi- och infrastrukturbranscherna, utveckling av sol och vindkraftsanläggningar, energilagring och energidistribution.