Kommunikation och infrastruktur

Det är alltid lätt att ta sig till Skövde!

Skövdes geografiska läge, vid västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, är en självklar konkurrensfördel. Kommunikationerna är mycket goda båda via väg och järnväg.

Pendling

Skövde är centrum i en arbetsmarknads- och pendlingsregion som förutom Skövde omfattar ytterligare nio kommuner. Inom Skövderegionen finns drygt 89 200 arbetstillfällen och 225 000 invånare vilket ger en åttonde plats i Sverige. Pendlingsströmmarna är stora och till Skövde pendlar ca 12 300 personer varje dag till arbete eller studier. Den snabba utvecklingen av arbetspendlingen beror på utbyggd kollektivtrafik med en stor mängd regionala bussar och tåg till Skövde Resecentrum varje dag, men också på att vägnätet strålar samman i Skövde.

Vägnätet

Skövdes goda kommunikationer fortsätter att utvecklas. Trafkverket rustar upp och modernisera landets järnvägar och vägar. På Trafikverkets webbplats hittar du information om de byggprojekt som planeras, utreds och byggs just nu.

Skövde kommunhar också ett antal projekt på gång. I kartan om pågående projekt kan läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator, infrastruktur och parker, samt nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Järnväg

Med de många dagliga avgångarna med snabbtåg är det en timme från Göteborg till Skövde och två timmar från Stockholm till Skövde. Arbetspendlingen via västra stambanan är hög.

På Trafikverkets webb-plats finns information om pågående projekt på Västra Stambanan.

Bussar

Busskommunikationerna är i dag mycket goda varför pendlingsmöjligheterna är mycket bra med täta avgångar till grannkommunerna. Till Resecentrum kommer varje dag över 200 regionala bussar och tåg.

Flygplats

Skövde kommun har tagit beslut om att ställa om flygplatsen till industrimark. Flygplatsen stängdes i juni 2022. Mer information finns här.

De flygplatser som ligger närmast och har persontrafik är Göteborg Landvetter Airport,  Karlstad Airport, Jönköping Airport, Stockholm Skavsta Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Hamn

Skövdes närmaste hamn finns i Lidköping med sjöfart på Vänern. För godstransporter till och från Göteborgs hamn används såväl väg som järnväg.