Maj 2023

Nordells natur- och miljökonsult Konsultverksamhet mot företag och offentlig verksamhet; miljö- och naturvårdsrådgivning, miljöledningssystem, m.m. Naturpedagogisk verksamhet. Naturskola.
HCJH Invest AB Konsulttjänster inom mätteknik.
Prism Sweden AB Import av tandkräm.
Femi estetik AB Estetiska injektioner, skönhetsvård och behandlingar.
Gramlux Foods AB Obemannad livsmedelsbutik.
Melertech Sweden AB Försäljning av IT-tjänster, företrädesvis inom utveckling, programmering och design av programvaror, applikationer och webbplatser.
Öms jaktlag ekonomisk förening Hantera jaktarrenden och andra ekonomiärenden. Främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Güner Omsorg AB Äga och förvalta aktier i rörelsedrivande dotterbolag.
Fredrik Källström Holding AB Förvalta och bedriva handel med värdepapper och  fastighetsförvaltning.
Mira Assistans AB Personlig assistans utifrån lagen om stöd och service för funktionshindrade.
HHELR Consulting AB Affärskonsultverksamhet riktad mot tillverkande och tjänstebaserade företag.
SnapTheMomentR Tjänster inom fotografi och video.
MP-Power Bygg AB Byggverksamhet.
LomaLife AB Konsultverksamhet inom hälsofrämjande och arbetsförberedande insatser i syfte att öka det fysiska och mentala välmåendet.
Sudden Snail AB Producera mjukvara, specifikt datorspel.
Clezome AB Handel med blommor, växter och trädgårdsprodukter. Odla och förädla frukter och grönsaker, biodling. Konsultverksamhet inom biomedicinsk analytikerverksamhet och gjuteriverksamhet.
ACMR AB Restaurangverksamhet.
Café & Loppis ToJo Försäljning, loppis- och retroartiklar i lokal med café.
Dahlqvist Filial i Sverige Hjälpa människor med svårigheter att komma tillbaka i jobb, personaluthyrning inom bygg och anläggning, lokalvård och rekrytering.
KC Beft AB Byggtjänster, markarbete, grävtjänster, fastighetsskötsel samt trädgårdstjänster.
Heisenburger AB Restaurangverksamhet och catering.
30K Hockey AB Handel inom förenings- och företagsprofilering, marknadföring, design och webb. Partihandel med sport- och fritidsartiklar.
AMMCON Fastigheter AB Äga och förvalta fastigheter m.m.
AMMCON Rental AB Uthyrningsverksamhet innefattande uthyrning och försäljning av lös egendom, byggmaskiner m.m.
E.A.K Fysio AB Fysioterapi.
KAYUP Import och färsäljning av tjursperma, embryon samt tillhörande utrustning, lantbruksförnödenheter och marknadsföring, Kundservice och konsultverksamhet i form av aveslrådgivning.
Hyped Brands AB E-handel inom konfektion.
Christopher Vikner AB Konsultverksamhet företrädesvis inom IT- och spelutveckling samt utveckla mjukvaruprodukter.
Intersilva AB Äga och förvalta andelar i noterade och onoterade bolag.
Fagus Tech AB Formgivning och utveckling av maskiner för livsmedels- och fiskeindustrin.