Leader Östra Skaraborg

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.
 
Sverige är uppdelat i leaderområden och i varje område finns ett kontor. Skövde tillhör Leader Östra Skaraborg och de andra kommunerna som ingår i området är Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö och Falköping.  Kontoret ligger i Hjo.
 
I varje Leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och den nuvarande perioden avser 2023-2027.
 
Den 15 februari 2023 fick Leader Östra Skaraborg sitt startbesked som innebär startskottet för programperioden 2023-2027. Startbesked innebär att vi kan börja jobba med den nya strategin och den tilldelade budgeten som är 37 283 278 SEK för åren 2023-2027. Pengarna kommer ifrån EU, staten samt de sju kommunerna i Leader Östra Skaraborgs område. De kommer att fördelas till projekt genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
 

Ansöka om projektmedel

Det finns flera olika möjligeter att ansöka om medel till olika Leaderprojekt.Både projekt och checkar. Läs mer om  hur detta fungerar på  Leader Östra Skaraborgs hemsida.

Utvecklingsstrategi 2023-2027

Under 2021 och 2022 har Leader Östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023-2027. Strategin är till för de som bor, lever och verkar i området och strategin ska möjligggöra lokal utveckling i området. 

Den nya utvecklingsstrategin 2023-2027 har fyra mål: 
  • Det goda livet med hög livskvalitet
  • Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap
  • Levande platser och attraktiva landsbygder
  • Stärkt och utvecklat civilsamhälle

 

Fyra insatsområden har tagits fram för att uppnå strategins mål:

  • Näringslivsutveckling och entreprenörskap
  • Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling
  • Smarta landsbygder och bygdeutveckling
  • Engagerat och inkludernade föreningsliv

 

Länk till utvecklingsstrategi 2023-2027