Vill du ha en prao på din arbetsplats?

Unga människor behöver få en inblick i och vetskap om vad arbetslivet innebär. Att ha prao på en arbetsplats är en värdefull erfarenhet för elever och fungerar som inspiration inför kommande gymnasieval och för att få förebilder i vuxna yrkesverksamma personer.

Vi finns med och handleder genom hela processen för de verksamheter som är ovana att möta och ha unga hos sig. Alla verksamheter, stora som små, är välkomna att lämna intresse för att ta emot en praoelev. Verksamheterna väljer själva vilken eller vilka veckor de vill ta emot en elev.

Vi använder verktyget Praktikplatsen.se som underlättar arbetet med att matcha arbetsplatser och elever. 

Har din verksamhet möjlighet att ta emot en praoelev? 

Kontakta ansvarig projektledare genom att ringa eller mejla till kontaktcenter som hjälper dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”kontakta oss”. 

 Se filmen som visar på vikten av prao!