ASSAR industrial innovation arena

En mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

ASSAR är en mötesplats där den som arbetar inom tillverkningsindustrin och teknikföretag kan hitta relevanta kontakter. Här kan man ta del av aktiviteter som stärker företag och samtidigt bidra in med det företagen är bra på. I den fysiska miljön för ASSAR finns möjligthet att kika på ny teknik, ny forskning och nya lösningar för industrin.

Projekt & resultat

Projektet ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretagen i Skaraborgsregionen.

Initiativtagare & finansiärer

Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.