Skövde kommuns Landsbygdspott

Har du något projekt på gång? Ansökan till Landsbygdspotten ska lämnas in senast den 15 maj 2024

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år. 

När kan jag söka?

Under 2024 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska genomföras samma år som bidraget beviljas. Projektet ska slutredovisas fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

Bidrag kan bara sökas en gång per projekt.

Har du frågor, ta då en kontakt med näringslivsenheten, 0500-49 80 00.