Försvarsmakten

Försvarsmakten i Skövde innefattar Skaraborgs regemente P4, Göta Trängregemente T2, Markstridsskolan och Markverkstaden.

Skövde har en geografisk särställning inom Försvarsmakten. Ingen annanstans samlas så mycket resurser för utbildning, materiel och beredskap för militära insatser.
Närheten mellan Skaraborgs regemente, Trängregementet, Markstridsskolan och markverkstaden skapar stora samordningsvinster. Samtidigt erbjuder de varierade verksamheterna många olika yrkesval och möjligheter för de anställda.

Värnplikt

Efter att ha varit vilande sedan 2010 återupptogs en del av värnplikten 2014, då redan krigsplacerade kunde kallas till repetitionsutbildningar. Från 2018 utökades värnplikten och nu mönstras årligen ett stort antal 18-åriga män och kvinnor för grundutbildning.

Utbildningens längd är mellan 6 och 15 månader. Den första delen utgörs av så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) och pågår i tre månader. Den följs av en befattningsutbildning på upp till 12 månader.

Utöver grundutbildning omfattar värnplikten även repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.