Årets Stadskärna 2020

I februari 2017 startade arbetet med att bli Årets Stadskärna 2020. Skövde kommun, Skövde Cityförening och Next Skövde leder detta arbete tillsammans med handlare och fastighetsägare i Skövde city. Projektledare är Skövde Cityförening.

Syftet med projektet

  • Etablera en effektiv och långsiktig samverkansplattform för att skapa en hållbar och attraktiv stadskärna i Skövde.
  • Skapa engagemang och delaktighet hos alla aktörer och intressenter kring stadskärnans kortsiktiga och långsiktiga utveckling.
  • Bidra till Skövdes övergripande mål och vision

 
Stadskärnans vision
Skövde stadskärna är regionens centrum där alla känner sig välkomna.
Alltid äkta, alltid med, alltid där.

GENUINT
Skövde stadskärna värnar om det
historiska och förädlar det traditionella
för en genomgående kvalitetskänsla,
tidlöshet och äkthet. Stadskärnan är
stadens främsta knutpunkt och en
mötesplats med substans.
SKÖVDE STADSKÄRNA ÄR ALLTID ÄKTA

GENIALT
Skövde stadskärna är genomtänkt och
med en tydlig medvetenhet skapas en
aktualitet och självklarhet. Platsen är
uppdaterad och i den noggrant uttänkta
helheten finns inslag av överrraskande
element och smarta lösningar.
Välplanerad för ständig utveckling.
SKÖVDE STADSKÄRNA ÄR ALLTID MED

SPONTANT
Skövde stadskärna är alltid tillgänglig.
Platsens öppenhet, närhet och stora
variation i utbud, såväl inom upplevelser
som restauranger och butiker, uppmuntrar
impulsivitet och valfrihet.
SKÖVDE STADSKÄRNA ÄR ALLTID DÄR