Insatser för fortsatt utveckling ocoh förbättring av kommunens service och gott bemötande.

Sektor samhällsbyggnad deltar med en grupp i "Förenkla - helt enkelt" under hösten 2019. Utbildningen är formad av Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att skapa en bredare kunskap om företagens villkor och verklighet och inspirera till förenkling och förbättrad kundservice.