Skövde kommun är nu ansluten till checklistan för restaurang på verksamt.se

Att starta och driva restaurangverksamhet kräver att flertalet tillstånd söks hos kommunen och andra myndigheter. Nu kan du som vill starta företag inom restaurangbranschen i Skövde få en tydlig checklista som lotsar dig till samtliga anmälningsformulär som du behöver genom verksamt.se.

De webbaserade checklistorna på verksamt.se underlättar för företagare att söka tillstånd, bland annat inom restaurangnäringen. För den som ansöker så förifylls uppgifterna via en nationell tjänst för hämtning av information, detta för att det ska bli enkelt för den som ansöker. Via denna tjänst hämtas uppgifter från bland annat Bolagsverket, vilket även effektiviserar den interna handläggningen.

Först i Skaraborg
Ett 30-tal kommuner är i dag anslutna till checklistan för att starta restaurang som finns på verksamt.se. I Skaraborg ligger Skövde i framkant och blir den första kommunen att ansluta sig.

- Skövde arbetar aktivt med att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen. Genom att ansluta oss till checklistan för restaurang på verksamt.se tar vi ett stort steg i den riktningen genom att samla alla länkar till våra e-tjänster och blanketter för dig som vill starta och driva restaurangverksamhet på ett och samma ställe, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Bakgrund
Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som driver eller ska starta företag. Checklistan för restaurang är framtagen inom Serverat, som syftar till att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakterna med myndigheter. Serverat bidrar även till att handläggningen av ärenden blir blir effektivare. Serverat är ett samverkansprojekt dom drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med ett antal kommuner. Nationella sektorsmyndigheter deltar också i arbetet.

Här kommer du till verksamt.se/startarestaurang

Arbetet fortsätter

Arbetet med att utvekcla verksamt.se pågår. En projektgrupp med deltagare från Miljösamverkan Östra Skaraborg, Uppsala kommun och Tillväxtverket arbeter med att utveckla nästa generations e-tjänster för verksamt.se.