Bild på Ann-Sofie Molin,  Ingi Jonasson och Malin Emilsson

Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

Att det är viktigt för en arbetsgivare att arbeta med sitt varumärke är känt sedan tidigare, men vad är det som gör att en del företag lyckas bättre än andra med att rekrytera, motivera och behålla kompetens?

 

Bakom glasdörrarna i de höga huset i Science Park sprudlar det av arbetsglädje och energi. En doft av nyrostade kaffebönor sprider sig i de vackert möblerade rummen på företaget Asitis. Ingi Jonasson, VD för Asitis och Malin Emilsson, VD för Kraft och Balans möter upp för en pratstund om framgångsfaktorer och utmaningar i rollen som arbetsgivare.

All försäljning börjar internt

Asitis erbjuder lösningar inom inkasso och factoring. Ingi berättar att företaget tredubblat sin personal de senaste fem åren och menar att en arbetsgivare bör se till att befintlig personal är nöjd.

- Det är personalen som är våra ambassadörer och står för det budskap som Asitis vill förmedla. Vi jobbar ihop i team. Alla vill hjälpa till att attrahera nya medarbetare. Flera har studerat systemutveckling på Högskolan i Skövde och har skapat ett nätverk. Vi är alltid med på Framtidsmässan och vi bjuder också in till en studentafterwork tillsammans med Inexchange för att visa studenterna vår arbetsplats. Fler som varit med på den har valt att jobba här.

Malin, som med coachning hjälper människor och företag att nå sina mål, är intresserad av hur kärnvärden introduceras till medarbetarna, det vill säga om de yttre kärnvärdena rimmar med de förväntningar man har med företaget. - Det är viktigt med tydlighet så det inte blir en missmatch i förväntningarna och att det finns en kongruens i budskapet som kommuniceras internt och externt. Vidare förklarar Malin att motivationsforskningen visar att våra psykologiska behov styr oss omedvetet och får oss att utveckla strategier och beteenden i en viss riktning. Om en person inte känner sig bekväm i en roll eller får utlopp för sin individuella utveckling då kommer man kanske söka sig vidare.

- Vissa är mer resultatfokuserade och individualistiska än andra som kanske mår bäst av samarbete och stabilitet. Några vill stå i centrum och andra inte. Det finns tydliga kopplingar till bristande engagemang och ökad stress när vi tvingas in i roller där vi inte passar. Det är viktigt att man får göra det man är duktig på och ju tydligare kultur det finns i en grupp, desto större krav är det på en arbetsgivare att ha individen I fokus och vara nyfiken på vad medarbetaren går igång på. Ställ frågor, var värderingsfri. En bra ledare ser till att alla har ett sammanhang och att medarbetaren känner sig delaktig.

Ingi lyssnar intresserat och inflikar att ibland behöver man bara finnas där som chef och se till att alla blir sedda.

Bild på text Engagemang

- Oavsett generation så är människor lika. Alla är individer och vi har olika referensramar och förutsättningar. Här har vi mångfald och det är jätteviktigt med olika värderingar och att ha en grundkultur som är tillåtande och förlåtande.Då får du det bästa från alla hörn. För mig är det viktigt att ta reda på hur man bygger team av individer och att vara nyfiken på människorna runt omkring mig. Vad behöver de och hur kan jag skapa förutsättningar för att de ska motivera sig själva? Det är viktigt att det är meningsfullt att komma till jobbet. Vi jobbar mycket med våra ledord: confident, competent, caring och daring. Det allra viktigaste är caring, att det spelar roll hur det går för varandra och att vi bryr oss om varandra. Vi firar alla segrar tillsammans.

Malin håller med om att resultatet börjar alltid med människor och att man går igenom värdeorden och vad de innebär ”in action”. - Vad innebär caring för mig? Vad betyder det för sälj, marknad? Vi behöver bryta ned det på individnivå för att medarbetarna ska bli genuina värdeordsambassadörer.

Kreativa miljöer skapade av medarbetarna

Marknadschefen, Ann-Sofie Molin erbjuder en rundtur I företaget. Vi går förbi en fondvägg som ger ett varmt intryck med tryckta budskap på. Ann-Sofie påpekar att arbetsmiljöerna är viktiga för trivseln och att det finns rum i rummen skapade av medarbetarna så att de får utlopp för sin kreativitet.

Bild på kille som pratar i telefon

                Foto: Toby Photography

Vi passerar ”Nyfikenhet, Lyhördhet, Integritet och Engagemang”, några av konferensrummens namn som speglar viktiga värdeord. - Det handlar inte om att måla upp en vacker bild av vem man vill vara, utan man måste börja arbetet inifrån organisationen. Alla ska känna sig inkluderade och omnämnda. Vi lägger en hel del resurser på att kommunicera internt.

Förutom att vi träffas varje vecka för att stämma av vad som är på gång, jobbar vi också med ”Asitis News” som är ett nyhetsbrev för att fånga upp det interna arbetet och att uppmärksamma varandras goda arbete.  Ann-Sofie visar oss till sitt kontor där vi får träffa en person som rekryterats för att förstärka arbetet med kommunikationen.

Bild på två killar som pratar med varandre

                 Foto: Toby Photography

Onboardingkoncept

Carina Sjövill, nyanställd marknadskommunikatör, berättar att en mentor utses innan första arbetsdagen och att onboardingkonceptet finns för att den som är ny ska känna sig inkluderad i teamet från dag ett.

Bild på Carina Sjövill, marknadskommunikatör

 - När kontraktet var påskrivet kontaktades jag och fick frågor om vilken utrustning, teknik och verktyg jag trivdes mest med. När jag kom till arbetsplatsen första dagen var allt redan preppat och klart. Kollegorna visste vem jag var och jag kände direkt att företagskulturen var inkluderande. Känslan första dagen var att jag svävade härifrån. Det finns en tanke bakom allt, en trygghet och man kommer in snabbare som anställd. Här behöver du inte förtjäna en plats eller information. Här blir du omfamnad och välkomnad.

Att ha en genomtänkt onboardingprocess som är utförd med hjärtat, är ett sätt att få människor att trivas. Processen fortsätter och för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver man genomföra handlingar med hjärtat och inte bara med hjärnan eller ekonomin. Det handlar om omtanke, eller ”caring” som är ett viktigt ledord för Asitis. Inte bara på papperet utan också i kulturen, avslutar Carina.