Bild från Hertig Johans torg när Fotbolls-VM 2018 sändes på storbildsskärm

Magi uppstår när aktörerna samverkar

Sanna Gerhardsson arbetar till vardags som marknadskoordinator för Skövde Cityförening och utvecklar stadskärnan tillsammans med verksamhetsledaren Maria Leo.

Vi möts upp på Företagshuset, där fler företag samsas om kontorslokaler samt gemensamma ytor mitt i staden. Sanna berättar engagerat och energiskt om sitt arbete.

- Jag jobbar med marknadsföring av platsen, evenemang, ser till att vara en extra hand för medlemmarna att de får sina röster hörda. I arbetet nätverkar jag mycket och försöker hitta goda samarbeten mellan företagen i centrum och andra aktörer som vill samverka.

Bild på Sanna Gerhardsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handeln

Media rapporterar en del kring den så kallade butiksdöden. För att butikerna ska överleva och utvecklas behöver de hänga med i strukturomvandlingen och möta de nya behoven. Sanna tycker att är viktigt att vara en god ambassadör och att man bryr sig om sitt centrum. Hon handlar nästan alltid lokalt, väldigt sällan genom e-handel. 

- Vi har ett fint och varierat utbud i Skövde, unika butiker som inte finns någon annanstans. Stadskärnan är en plats som ständigt utvecklas. Det har hänt otroligt mycket på ett och ett halvt år sedan jag tillträdde tjänsten. Vi har också kompetenshöjt centrums verksamheter genom utbildning som handlade om service och kundbemötande. Det gav resultat och man såg en höjning med antalet nöjda kunder efteråt. 

Samverkan vid event

Shoppinghelger arrangeras i centrum och är lokalt evenemang med shopping i fokus där alla aktörer sluter upp och skapar folkfest. Samma sak med restaurangveckan där restaurangerna går ihop med samma erbjudande dvs. en tvårättersmeny för samma peng.

Junikalaset är ett bra exempel på synergieffekter vid samverkan. Första året hade krögarna egna småtält och egna stora kostnader. När de sedan testade att ha ett stort gemensamt tält innebar det mindre kostnader genom att man jobbade under samma kök, delade på värmeskåp, hade ett gemensamt tillstånd och utbyte av personal som gick på rullande schema.

- Krögarna arrangerar och Next Skövde projektleder. Skövde Cityförening sitter med i projektgruppen och bidrar till marknadsföringen genom ”Kunden i centrum”. Det blir en teamkänsla framför konkurrens och resultatet av samarbetet går från en arrangör, år ett, till fem arrangörer fjärde året. Från 3500 besökare till 19 000 besökare 2018. Nyckeln till satsningen och framgången är just samverkan.

Vid Junikalaset i Kyrkparken arrangerades för första gången Skövde City Run i samarbete med Volvobolagen. 230 deltagare sprang loppet och många passade på att heja på sina familjer, vänner och kollegor. Sanna poängterar att det är viktigt att lyfta att de stora arbetsgivarna i Skövde kliver in för att göra något större för staden. Staden behöver göra gemensamma satsningar med arbetsgivaren för att vara en attraktiv stad som genererar bra personal och kompetens till arbetsgivarna. 

Ett annat exempel Sanna vill ta upp är den omtalade VM-historian.

- Fotbolls-VM, när företagen gick ihop för att möjliggöra storbildsskärmen på torget ledde det till att ett tomt torg fylldes med människor och folkfest på mindre än 24 timmar. Det hade aldrig gått om inte företagen gick in och sponsrade detta. Jättefint exempel på företagarna. Det uppstår magi när aktörerna samverkar.

Bild från Hertig Johans torg när Fotbolls-VM 2018 sändes på storbildsskärm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan vid kris

Företag och andra aktörer kan också spela en viktig roll i ett större sammanhang i samhället och hjälpa andra. Branden i Södra Ryd gjorde många människor hemlösa under en period. Sanna menar att när det akuta sker kan Cityföreningen nå många snabbt.

- Vi ställde om snabbt och använde Företagshusets cafeteria för att samla kläder och leksaker till de drabbade i Ryd. Sedan ringde vi till Hotell Majorens chef, Åsa Vlk, och de ställde upp så att man kunde lämna in till dem på kvällstid. Vi hade också en dialog med Svenska kyrkan i Ryd. Privatpersoner och företag inom Cityföreningen samt ett åkeri gick samman och hjälpte till och bidrog när det fanns en möjlighet för det. Vi fyllde två hotellrum och hela cafeterian med förnödenheter.

Klädinsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkan i att vara fler

Kunden i Centrum heter konceptet som Skövde City tillsammans med Commerce och Next Skövde går ihop och paketerar hela centrum tillsammans.

- Vi marknadsför oss tillsammans och paketerar 120 butiker. Helheten gör att vi drar folk till stan och får ett bra resultat. 

Samma sak när Skövde City arrangerade Fikweek så ville man lyfta fram det hållbara och lokala samt sätta hantverket i fokus. Sanna berättar att Henrys bageri bakade på plats och att Rådhuset hade mjölk från Värsås den veckan.

- Vi går mer och mer samman. Kommunikationsplanen är gemensam och våra sociala kanaler. Vi har en Podcast och hemsida och tänker till vad syftet är med varje kanal. Detta har gjort att vi på Instagram gått från 1200 till över 4000 följare och det växer fort. Vi börjar bli starka på sociala medier. Facebookkontot har ökat från 2000 följare till 5800. Styrkan är att ha en riktning och går samman för att se hur vi kan göra saker ihop och stötta varandra. 

Alltid Skövde

Skövde Cityförening har över 100 medlemmar och en utifrån en medlemsförfrågan kom idén om att Cityföreningen skulle ha en egen podcast. Man ville lyfta lokala profiler som verkar i Skövde eller har en anknytning till Skövde. Det är ett sätt att få inblick i en spännande profils berättelse samt vad den tycker är bra i centrum och vad som kan utvecklas.

Sanna berättar att namnet ”Alltid Skövde” inte är något slumpmässigt val.

- Det var med i framtagandet av årets stadskärna i varumärkesarbetet.

Därför har vi med Alltid Skövde som namn. Podden ska utstråla det som är stadskärnans ledord: Genuint, genialt, spontant. 

Nyckelfaktorer i centrum

Intervjun med Sanna avrundas med en promenad i stadskärnan där bygget av torget är i full gång. Sanna menar att stadskärnan har sina utmaningar och möjligheter. Det arbetas intensivt med att förtydliga stråken och skapa samverkansstrukturer som fungerar över tid. En nyckelfaktor i centrum, menar Sanna, är bra samarbete med olika verksamheter.

- Många pratar om tomma lokaler. Jag är glad för att våra fastighetsägare är noga med att ha rätt etableringar som genererar någonting av mervärde för hela stadskärnan. Det är viktig att fastighetsägarna gör kloka, medvetna val och inte bara fylla lokalerna hur som helst. Näringsidkare ska vara med och påverka och utveckla och ska ha möjligheten till det och att fler vågar göra det mer. Man måste våga lyfta blicken. Man är ofta inne i sin egen bubbla. Öppna upp ögonen för att se hur andra företag gör, skapa ett utbyte av kunskap och våga tänka utanför boxen. Som arbetsgivare vet man vikten av en attraktiv och levande stadskärna som man vill vistas, bo och leva i. Det är ett arbete som vi måste göra tillsammans.