Kommunala bolag och kommunalförbund

Om du har problem med att betala din faktura så ska du ta kontakt med det aktuella bolaget direkt.  

Avfallshantering Östra Skaraborg

Insamling och behandling av hushållsavfall.
info@avfallskaraborg.se
Telefon: 0500-49 81 85

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Kommunal tillsyn som avser hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll.
info@miljoskaraborg.se
Telefon: 0500-49 36 30 

Skövdebostäder

Bostäder.
info@skovdebostader.se
Telefon: 0500-47 74 00 

Skövde energi AB

Hjälper till med allt som rör ditt abonnemang, din faktura och andra frågor som rör el eller fjärrvärme til bostad eller företag.

info@skovdeenergi.se
Telefon: 0500-49 36 60

Skövde kommun Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Vatten och avlopp

Vid frågor om vatten och avlopp tar du kontakt med Skövde kommuns Kontaktcenter så guidar de dig vidare.
Telefon 0500-49 80 00