Idéer, förslag och besök

Har du idéer om företagsklimatet eller vill du ha besök av oss i kommunen?

Idéer som kan förbättra företagsklimatet

Har du idéer om hur företagsklimatet kan förbättras i Skövde kommun?
Dela då med dig genom att fylla i det formulär som du hittar under rubriken Länkar.
Näringslivsenheten tar emot dina idéer och tar med dom i det fortsatta arbetet med Handlinsplanen för förbättrat företagsklimat i Skövde.

Vill du ha besök?

Nu fortsätter vi våra företagsbesök. Vill du och ditt företag vara en av dom som får besök av Skövde kommuns tjänstepersoner och politiker 2020?

Då mailar du ditt intresse till näringslivsenheten naring@skovde.se så bokar vi in ett besök.

Under enkla former pratar vi om vad just ditt företag behöver för att trivas, må bra och växa i Skövde.